Tuesday, July 19, 2011

Kesilapan Cara Pengurusan?

0 comments
 
Salam...

Anda seorang pengurus yang kurang atau tidak disukai oleh pekerja anda? Atau, anda seorang pekerja yang kurang atau tidak suka kepada pengurus (bos) anda? Jika anda seorang pengurus, kenapakah agaknya pekerja anda kurang atau tidak suka dengan anda? Jika anda seorang pekerja, apa pula sebabnya anda kurang atau tidak suka kepada pengurus (bos) anda itu?


Menurut kajian, kebanyakan pekerja-pekerja yang berhenti di sesebuah syarikat bukanlah kerana bermasalah dengan syarikat tersebut tetapi berpunca daripada cara pengurusan yang lemah, tidak cekap dan sering melakukan kesilapan. Dalam erti kata lainnya, pekerja meninggalkan si pengurus dan bukannya pekerjaan mereka ataupun syarikat.


Ramai pengurus kekurangan pengetahuan dan latihan asas bagaimana untuk mengurus jabatan atau memimpin kakitangan mereka. Yang lebih membimbangkan, kebanyakan mereka tidak memiliki nilai-nilai sensitiviti dan kesedaran yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dengan pekerja-pekerja atau orang lain.

Skill-skill dan teknik-teknik pengurusan memang mudah untuk diajar tetapi penerapan nilai-nilai murni, kepercayaan dan sikap positif adalah sesuatu yang amat sukar untuk diajar dan sudah tentulah juga sukar buat pengurus untuk mempelajarinya. Begitupun, elemen-elemen inilah yang menjadi teras untuk menjadikan seseorang pengurus itu berjaya atau gagal di dalam aspek pengurusannya kerana pengurus dan cara-cara bagaimana untuk mengurus sesuatu jabatan serta membimbing kakitangannya merupakan pemangkin kepada keberkesanan operasi sesebuah jabatan atau syarikat.


Kebiasaannya, di antara syarat-syarat yang diperlukan untuk memikul tanggungjawab sebagai pengurus sesuatu jabatan atau tugasan bukan sahaja fokus kepada pengetahuan seseorang untuk melaksanakan fungsi-fungsi teras pekerjaan tersebut, bahkan juga karekter, sifat-sifat dan ciri-ciri keperibadian positif atau kebolehan "soft skills" menjadi sesuatu yang amat perlu untuk diambil-kira. Oleh itu, pemilihan atau perlantikan seseorang pengurus perlu berlandaskan kepada keupayaannya di dalam aspek-aspek pengurusan serta juga keserasiannya untuk bersatu dengan budaya syarikat di mana sesorang itu harus menunjukkan nilai-nilai murni, kepercayaan, sikap positif dan ciri-ciri pekerjaannya yang sejajar dengan budaya orang lain di dalam syarikat tersebut.

Berikut adalah beberapa kesilapan yang sering dilakukan oleh seseorang pengurus yang patut menjadi perhatian sesebuah organisasi atau syarikat untuk cuba dielakkan:

Kegagalan untuk melayan atau melihat kakitangannya sebagai seorang manusia. Bunyinya agak keras tetapi itulah hakikat yang sebenar dan sering terjadi. Kakitangan atau para pekerja bukanlah robot, mesin atau peralatan yang tiada mempunyai perasaan. Oleh itu, mewujudkan perhubungan yang baik dengan para pekerja merupakan faktor utama di dalam sistem pengurusan.

Kegagalan untuk memberi arahan yang jelas. Pengurus seharusnya tahu untuk menetapkan piawaian yang sesuai kepada setiap tugasan agar setiap pekeja di bawahnya tahu dan faham serta melakukan tugasan tersebut sepertimana yang diinginkannya.  Contohnya, dengan menjadikan setiap tugasan suatu prioriti bakal membuatkan pekerjanya merasakan tiada sebenarnya tugasan yang mejadi prioriti. Mereka juga berkemungkinan tidak tahu samada tugasan yang mereka lakukan telah mencapai apa yang disasarkan. Sekadar memberi arahan tanpa membimbing pekerja bagaimana untuk melakukan sesuatu tugasan tersebut menghasilkan keputusan yang bercelaru.

Kegagalan untuk mempercayai. Apabila seseorang pengurus tidak percaya akan kebolehan pekerjanya melakukan sesuatu tugasan, bukan sahaja akan menimbulkan rasa tidak senang kepada para pekerja malah ia akan menambah berat tanggungjawab yang telah sedia dipikul seperti membuat pemeriksaan berterusan, menegur setiap kali pekerja melakukan kesilapan serta memantau setiap inci pergerakan mereka agar dapat mengetahui apa sebenarnya yang mereka lakukan setiap masa dan ketika.

Kegagalan untuk mendengar dan menghargai pendapat pekerja. Mendengar dan reaktif dengan apa yang diperkatakan oleh orang lain merupakan elemen utama di dalam skil pengurusan.

Membuat keputusan dan kemudian barulah meminta input dari pekerja. Mungkin tindakan itu boleh mengabui mata sebahgian para pekerja tetapi bagi pekerja yang bagus akan rasa tertipu dan diperbodohkan. Jika berterusan, ada kemungkinan tiada cadangan atau idea-idea bernas untuk kemajuan syarikat yang mereka akan ajukan kerna menganggap semuanya akan hanya di"tong-sampahkan" oleh pengurus yang mempunyai 100% kuasa veto.

Kegagalan untuk bertindak pantas ke atas sesuatu masalah. Menganggap bahawa setiap masalah akan hilang atau selesai dengan sendirinya apabila tidak diendahkan berkemungkinan besar bakal menjadi bom jangka yang bakal memusnahkan syarikat seperti krisis-krisis dalaman khasnya yang melibatkan konflik perhubungan sesama pekerja. Campur tangan secara pro-aktif dari seseorang pengurus adalah amat dituntut.

Kegagalan untuk berkomunikasi secara effektif. Kadang-kadang lebih suka untuk menyimpan sesuatu maklumat penting untuk diri sendiri. Bertanyakan atau meminta pendapat dan idea-idea bernas daripada para pekerja tetapi gagal untuk melaksanakan idea-idea tersebut. Malah tidak memberikan sebarang feedback terhadap idea-idea tersebut samada ianya diterima dan jika ditolak, berat benar untuk memberikan seba-seba mengapa ianya ditolak.

Mengamalkan dasar favoritism. Seseorang pengurus tidak semestinya memberi layanan yang sama kepada setiap orang pekerjanya tetapi si pengurus perlu tahu untuk bertindak supaya setiap pekerjanya merasakan diri mereka dilayan sama rata.

Menyalahkan pekerja di atas setiap kegagalan. Ini merupakan salah satu tindakan yang seringkali diamalkan oleh seorang pengurus yang gagal, takut kehilangan kuasanya, khuatir kehilangan pekerjaannya dan hanya fokus menjaga "bontot" sendiri. Dari bersikap bertanggungjawab terhadap sesuatu kegagalan di jabatannya, dia lebih suka mencari kambing hitam untuk dipersalahkan atau menyalahkan pekerja dengan alasan prestasi mereka yang tidak bagus.
Sekian.
My Pings and Backlinks
Blogged.my Free Auto Backlinks From 1Malaysia Free Auto Malaysia Backlinks
Free SEO Tools My Ping in TotalPing.com